logoСекция Е

Секция Е

Секция Е e предпоследната жилищна секция от комплекса. Ориентирана е посока североизток-югозапад.

ЕтажПодробна информация
11 РезервиранРезервиран
10 СвободенАпартамент Е типов 2С - СвободенПродаденСвободенАпартамент Е типов 1С - СИ-ЮЗ - Свободен
9 ПродаденПродаденПродаден
8 ПродаденПродаденПродаден
7 ПродаденПродаденПродаден
6 ПродаденПродаденПродаден
5 ПродаденПродаденПродаден
4 ПродаденПродаденПродаден
3 ПродаденСвободенАпартамент Е типов 1С - СИ - СвободенПродаден
2 СвободенАпартамент Е типов 2С - СвободенПродаденПродаден
1 Продаден