logo


За нас

Тирлин лукс ООД е обединение на три юридически лица. Отговорността за качественото изпълнение на строителните дейности е на "Тирлин" АД, което е една от първите частни строителни фирми и се ползва с отлична репутация сред бизнеса, финансовите институции, браншовите организации, а не на последно място и на многото нейни клиенти. За красотата и естетиката на комплекса, за неговата функционалност и вписване в градската среда се грижи архитектурно студио "Арконт-С"  със собственик арх. Илко Николов, чийто проекти се отличават с прецизност, качество и модерна визия. Третия собственик "Джи Ти Билд" ООД се представлява от инж. Георги Жечев, строителен предприемач с множество завършени инвестиционни проекти, който отлично познава исканията и нуждите на клиентите, както и начините те да бъдат удовлетворени.