logo


Приемателна комисия на секция В

02.10.2017

След непредвиденото забавяне от страна на ЕВН и свързаните с тях подизпълнители, най-после документацията за секция В е пълна и е насрочена приемателна комисия за 09.10.2017 г.